top of page

Intressanta fakta om vide!

När solen börjar värma under tidig vår brukar videkissarna dyka upp på bara grenar. Många är vi nog som har barndomsminnen från att känna på denna ludna, mjuka knoppar som ser pälsbeklädda ut. Videkissarna brukar vara ett första tecken på att våren är i närheten. Men vad många inte lagt märke till är videkissarna stora förändring några veckor efter de dykt upp.


Sälg tillhör videsläktet där träden i släktet oftast kallas pilträd, medan de mer buskliknande arterna oftast kallas vide. Sälgen kan vara både en stor buske eller ett träd med tät krona. Sälgen tillsammans med hassel är bland det första som blommar och ger mat som bina drar hem till kupan.

Videkissarnas stora förvandling

Sälg är vad man kalla tvåbyggare, vilket innebär att det finns hanträd som lämnar pollen och honträd som lämnar nektar. Till en början är både han- och honblommorna silverskimrande och mjuka, klassiska videkissar.


Videkissar, sälgens blommor i tidigt stadie


Hanträdets blommor övergår efter en tid till att bli gula till färgen. Tittar man riktigt noga kan man se hundratals smala stänglar med gula, pudriga pollenknoppar längst ut. Det är hanblommornas ståndare med pollen, och pollen är växtens hanliga sädesceller. Efter ett besök i en hansälg kommer bina hem med gula pollenbyxor på benen. Pollen förser bina och andra pollinerande insekter med proteiner, fett, vitaminer och mineraler.Hanträdets blommor med pollentoppade ståndare i olika utvecklingsstadier


Honträdets blommor övergår till att bli mer gröngrå och avlånga, och tittar man riktigt noga på dom så ser det ut som hundratals små, gröna koner. Det är honblommornas pistiller. På avstånd luras man att tro att trädets löv börjat spricka ut, men det är alltså dessa grönaktiga honblommor som lurar ögat. Ur sälgens honblommor hämtar bina nektar. Nektar är energirik och en viktig källa till kolhydrater och vatten för våra pollinerare (vilda som tama).


Honträdets blommor med sina grönaktiga pistiller i olika utvecklingsstadier


Sälgens betydelse

Sälgen är otroligt viktig för att våra pollinerande insekter ska överleva den kritiska våren då det inte finns mycket annat att hämta i naturen. Värt att tänka på för den som äger mark och ska gallra bort träd och buskar. Låt gärna sälgen stå, och säkra att du har både hon och hanträd.


Uppmaning!

Ge dig ut och spana in hon- och hanträd av sälg ute i naturen! Om det är en solig dag kan du säkert höra surret av flygande insekter uppe i trädkronan.


Vi ses och hörs snart igen!

Hälsningar,

Josefina och bina

Comments


bottom of page