top of page

ANDELSHONUNG

honungskaka avtäckt.jpg

VAR MED OCH DELA PÅ HONUNGSSKÖRDEN
FRÅN EN BIKUPA!

FULLBOKAT 2024
  • Tycker du om färsk, smakrik honung?

 

  • Tycker du att det är viktigt att din honung är producerad av bin i ditt närområde?

 

  • Vill du ta del av en bikupas totala honungsskörd?

Då ska du ta chansen att knipa en av 2024 års honungsandelar!

Tänk dig att en eller ett par gånger under säsongen kunna hämta upp nyslungad honung producerad av bin i Timmervik, och samtidigt stötta en lokal biodlare oavsett hur säsongen påverkas av klimatet.

VAD INNEBÄR ANDELSHONUNG?


Du betalar en fast summa per år och behöver sedan inte göra något mer för att få en andel av bikupans totala honungsskörd (förutom att hämta den, såklart!). Men, även om du inte behöver göra själva jobbet med skötsel av bina och hantering av honung, så innebär det ändå att du gör väldigt mycket! När du köper in dig på en andel av honungsskörden ger du mig som biodlare möjligheten att köpa in och sköta om bisamhällen och deras kupor, samt utrustning för honungshanteringen oavsett hur säsongens klimat påverkar binas möjligheter att samla in honung. Du bidrar också till att jag kan köpa in frön och så mer blommor och andra typer av pollineringsgynnande växter, inte bara för binas skull utan främst för alla våra vilda pollinerares skull. Dessutom vet jag på förhand att den honung som produceras i andelsbikuporna redan har ett hem!

VAD FÅR JAG SOM ÄGARE AV EN HONUNGSANDEL?

En andel av honungsskörden (5% eller 10%)

  • det innebär att om det är ett bra honungsår då det finns mycket nektar för bina att hämta så blir det mer honung till dig, men blir det ett sämre honungsår så blir det mindre honung. Som andelsägare är du alltså med och delar på risken som det innebär att vara biodlare ett sämre år, men du är framförallt med och delar på det goda som det innebär att vara biodlare ett bättre år! Det vill säga; om du har en större andel (10%) och samhället producerar 20 kilo honung under en säsong får du 2 kilo honung, producerar samhället 40 kilo honung får du 4 kilo honung. Skulle det bli ett riktigt tufft år för bina och de inte producerar mer än 10kg honung per samhälle så innebär det att du med en stor andel får 1 kilo honung. Honungen hämtas upp på Timmervikens Skafferi. 

 

Andelsbevis

  • Du får ett digitalt andelsbevis som visar på att du äger en andel av årets honungsproduktion i ett bisamhälle. Vill du gärna ha andelsbeviset i pappersform för din egen skull eller om du vill ge bort en andel så kan du köpa till ett utskrivet och signerat andelsbevis som levereras i kuvert. OBS! Ett uppstartsmejl går ut i början av januari 2024, så om du ger bort en andel i present behöver du inte oroa dig att personen får något mejl innan du hunnit ge bort andelsbeviset.​​


Uppdatering från bigården

  • Cirka 4 gånger under säsongen får du en uppdatering via inlägg på hemsidan där jag beskriver läget i bigården och de olika bisamhällena, och när det finns andelshonung att hämta ut. Länk till inlägget får du som sms eller mejl.

ANDELSHONUNG 2024 - FULLBOKAT!

ANDELSHONUNG

 

ALTERNATIV 1 - Liten honungsandel
 
Som andelsägare i en bikupa får du:

- 5% av ett bisamhälles honungsproduktion

- ett digitalt andelsbevis (pappersandelsbevis 55kr + ev. porto)

- uppdatering från bigården cirka fyra gånger under året


Pris: 375kr inkl. moms för 5% av 2024 års honungsskörd i ett bisamhälle.

ALTERNATIV 2 - Stor honungsandel
 
Som andelsägare i en bikupa får du:

- 10% av ett bisamhälles honungsproduktion

- ett digitalt andelsbevis (pappersandelsbevis 55kr + ev. porto)

- uppdatering från bigården cirka fyra gånger under året


Pris: 675kr inkl. moms för 10% av 2024 års honungsskörd i ett bisamhälle.

BOKA DIN ANDEL

Du bokar din andel i biodlingen genom att fylla i formuläret nedan.

Jag sköter bokningarna manuellt, så du får en bekräftelse med betalningsanvisning så snart jag har läst och registrerat ditt bokning, och betalning sker med Swish om inget annat önskas.

HUR FUNKAR DET?

HUR LÄNGE GÄLLER HONUNGSANDELEN?
Man köper in sig på en andel av honungsskörden inför kommande säsong, vilket är år 2024 i detta fall. Vill man fortsätta vara andelsägare kommande år kommer ett erbjudan
de om förnyad andel under hösten när säsongen är slut. Befintlig andelsägare har förtur.

KAN JAG GE BORT EN ANDEL I PRESENT?

Självklart kan du ge bort en honungsandel i present/julklapp! I beställningsformuläret fyller du i om det ska vara en present och om du vill ha andelsbeviset i pappersformat istället för digitalt.

HUR MYCKET HONUNG FÅR MAN?

Det går tyvärr inte svara på i förväg, då varje säsong blir unik utifrån klimatet. 2022 var skörden i snitt 28 kg honung per kupa (8 kg sommarhonung, 20 kg ljunghonung) vilket innebar 2,8kg honung till en andel på 10% (försäljningsvärde 940kr) och 1,4 kg honung till en andel på 5% (försäljningsvärde 480kr). 2023 var däremot ett utmanande år då ljungen torkade bort under försommarens ihållande torka vilket gjorde att det inte blev någon hösthonung, men sommarskörden var något bättre än vanligt. Skörden blev i snitt 15 kg per kupa (15 kg sommarhonung, 0 kg ljunghonung), vilket gav 1,5 kg honung till en andel på 10% (försäljningsvärde ca 500kr) och 750 g honung till en andel på 5% (försäljningsvärde ca 250kr). 

I VILKEN FORM FÅR JAG HONUNGEN?

Honungen slungas, silas och tappas sedan upp på burk. Detta innebär att om du hämtar ut din honung tidigt är den fortfarande flytande. Med tiden kristalliseras honungen, vilket innebär att den blir fastare i konsistensen. Detta är en naturlig process och påverkar inte smaken. Beroende på vilken typ av nekar bina hämtat så kristalliserar sig honungen olika fort. Exempelvis så är referensburken med sommarhonung från 2021 fortfarande flytande i skrivande stund (oktober 2023). Vill man ha honungen flytande igen kan den värmas försiktigt i sin burk utan lock i mikrovågsugnen eller i vattenbad. Honung bör inte värmas upp över 37 grader, för då bryts nyttiga enzymer ned.

HUR FÖRPACKAS HONUNGEN?

Beroende på hur stor skörden blir fördelas honungen på glasburkar á 250g och 500g, och jag ser till att man får olika storlekar ifall man vill ge bort en burk.

VART OCH NÄR HÄMTAR JAG MIN HONUNG?
Du hämtar din honung hos Timmervikens Skafferi. Information om aktuella dagar och tider kommer i nyhetsmejlet i samband med skörd.

VAD HÄNDER OM ETT SAMHÄLLE BLIR FÖRSVAGAT PÅ NÅGOT SÄTT?
Alla de bisamhällen som ingår i andelshonungen hanteras som en gemensam bigård. Jag slungar all honung från dessa samhällen samtidigt och fördelar den totala mängden utifrån andelarna. På detta sätt är vi alla med och delar lika på riskerna som finns, men också möjligheten till fin skörd! 

 

KAN JAG FÖLJA ARBETET I BIGÅRDEN PÅ NÅGOT MER SÄTT ÄN VIA HEMSIDAN?

Följ Timmervikens Skafferi på Facebook och/eller Instagram. Där delar jag löpande information om vad som händer i bigården och arbetet bakom, blandat med andra delar av min verksamhet inom grönsaksodling och mathantverk. Via dessa kanaler kan jag snabbt lägga ut bilder, korta videoklipp när jag går igenom bikuporna, och kanske till och med filma live någon gång! Informationen via sociala medier är ett uppskattat inslag då du får en fin inblick i bisamhällets liv och jobbet som biodlare, grönsaksodlare och mathantverkare.

NÅGOT MER JAG BEHÖVER VETA?

Att köpa en andel i en biodling, grönsaksodling, köttproduktion eller liknande är inte bara att köpa in sig på en mängd mat (som förhoppningsvis ger mycket tillbaka för pengarna). Det är lika mycket att stötta bonden och möjligheten för småskaliga producenter att kunna bedriva verksamheten oavsett hur klimatet påverkar årets skörd/produktion. Vi som jobbar med det småskaliga jordbruket och för att Sverige ska bli mer självförsörjande är tacksamma att ni finns som vill vara en del av detta! Tack!

 

JAG VILL HA EN ANDEL. HUR GÖR JAG?

Du bokar andelar genom att fylla i formuläret nedan.

Fästpunkt 1

Nya andelar för säsongen 2025 släpps under hösten 2024

ANDELSHONUNG 2024 ÄR FULLBOKAD!
bottom of page